Obchodní podmínky

Platební podmínky:

Platba je prováděna v hotovosti při převzetí hotové zakázky objednatelem (zákazníkem).

 

 

Bezhotovostní platební styk může být umožněn zákazníkům - ekonomickým subjektům při souhrnných platbách přesahujících 1000,- CZK.

 

Reklamace:

  • Prádelna nenese žádnou odpovědnost za vady na prádle (skvrny, natržení či jiné porušení celistvosti).
  • Na dražší jednotlivé kusy prádla (v hodnotě nad 2 000 Kč) je zákazník povinen prádelnu upozornit.
  • Prádelna nenese odpovědnost za oděvy bez etiket se symboly praní
  • Prádelna si vyhrazuje právo odmítnutí zakázky
  • Zákazník je povinen při převzetí zakázky překontrolovat stav prádla. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel.